SPONSOR

Bank Zachodni WBK

Co oferujemy

 
Fundacja MyWay dba kompleksowo o swoich podopiecznych, uwzględniając ich charakter, talent, osobowość oraz potencjał artystyczny. Rocznie swoją opieką Fundacja obejmuje kilka osób wyłonionych w procesie rekrutacji.
 
Finaliści będą współtworzyć narzędzia, dzięki którym powstanie ich profesjonalne portfolio:
  • sesja nagraniowa w studio
  • wydanie płyty z materiałami demo
  • stworzenie filmu prezentującego wykonawcę
  • stworzenie strony internetowej w języku polskim i angielskim
  • życiorys w języku polskim i angielskim
  • profesjonalną sesję fotograficzną
  • trening personalny z coachem
  • szkolenie z autoprezentacji oraz podstawowej komunikacji z mediami
  • szkolenie w zakresie praw autorskich i finansów
  • szkolenie z zarządzania stroną internetową